بسیج ولایت

به امید دنیایی بهترو سرزمینی آبادتر

آگهی آگهی

بیش از هزار نفر به حامیان اکرام ایتام و محسنین پیوستند


طی 20 روز از ماه مبارک رمضان بیش از هزار نفر از مردم نیکوکار و خیر استان قزوین به جمع حامیان طرح های اکرام ایتام و محسنین پیوستند.
به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، م